* Prijzen Excl. BTW * Leveringen 2 a 3 dagen na ontvangst betaling
0
0
Winkelwagen
€ 0,00

AVG

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 


BomaTrading, gevestigd aan Paukenlaan 2 7577 LL Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Paukenlaan 2
7577 LL Oldenzaal
06 55 792500

KvKnr: 08190508
BTWnr: NL001408893B70

Marco Schaap is de Functionaris Gegevensbescherming van Bomatrading, Marco is te bereiken via info@bomatrading.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

BomaTrading verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze webshop bomatrading.nl en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Bedrijfsnaam / verenigingsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens of aflever adres
 • KVK Nummer
 • BTW Nummer
 • Kostenplaats-Inkoopnummer (optioneel)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

BomaTrading verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u doormiddel van bestellingen gedaan in onze webshop de naam BomaTrading:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

BomaTrading verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw bestellingen en betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of op een ander adres
 • BomaTrading analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • BomaTrading verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

BomaTrading neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BomaTrading) tussen zit. BomaTrading gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen om gegevens automatisch te verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

BomaTrading bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
 • Contactgegevens voor facturering : tot 7 jaar ( belastingdienst) na de factuur.
 • Website gegevens: tot klant aangeeft het account te verwijden i.v.m. nabestellingen
 • Contactgegevens voor correspondentie: tot 1 jaar na het laatst “schriftelijke” contact.

Delen van persoonsgegevens met derden.

BomaTrading verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BomaTrading blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

BomaTrading gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BomaTrading gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door middel van het sturen van een e-mail naar info@bomatrading.nl met daarin nieuwe, gewijzigde gegevens of het verzoek om verwijdering.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bomatrading.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BomaTrading zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen, op uw verzoek reageren. BomaTrading wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

BomaTrading neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met BomaTrading via info@bomatrading.nl.

 


| Meer

Sterke zaken van BomaTrading

* Bestellen per stuk
* Geen stock risico
* Verdien vaste inkoop korting
* Prijswijzigingen op basis van de huidige dollar koers
* Prijzen Excl. BTW
* Leveringen 2 a 3 dagen na ontvangst betaling
* Alles direct uit voorraad geleverd
* Wij bieden u altijd iets passends bij uw doelgroep, corporate imago.
* Spaaracties en DM acties richting B2B of B2C verzorgen wij graag voor u.
* Import China incl. alle qc activiteiten en private label producties.
* Private label producties van onze textiel mogelijk vanaf 500 stuks.
* Retail verpakkingen samenstellen van onze artikelen op maat en kleuren mix.

- Prijzen Exclusief BTW

Eventuele opmerkingen kunt u richten aan:

E-mail: info@bomatrading.nl 
Handy: +31(0)629542808

BomaTrading 
Paukenlaan 2
7577 LL Oldenzaal


K.v.k. Enschede 08190508
Bank: Rabobank rek.nr. 1293.69.721 IBAN: NL76RABO0129.3697.21 BIC: RABONL2U

Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, EXCLUSIEF 21% BTW - fouten en prijs wijzigingen voorbehouden.

Transparante Verzendkosten

(DHL Business Track & Trace)
Nederland  € 11,95  Excl. BTW 
Belgie, Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk, 
€ 14.95 Excl. BTW
Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, EXCLUSIEF 21% BTW - fouten en prijs wijzigingen voorbehouden.
 

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
* = prijzen zijn exclusief btw Verzendkosten details 

Powered by CCV Shop webwinkel

Deze website maakt gebruik van Cookies